วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บทที่ 1

ข้าพเจ้าชื่อ ด.ช. บัญญวัต ยอแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เลขที่7 โรงเรียนถาวรานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสุมทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต10   กำลังศึกษาทฤษฎีความรู้(Theory of knowlage :TOK)มีประเด็นความรู้ที่สนใจ คือโปรแกรม PDF-XChange Viewer 2.5  มีความ สามารถอ่านไฟล์ PDF ได้แล้ว โปรแกรมยังมีฟังก์ชั่นในการคอมเม้นต์ไฟล์ PDF หรือแม้กระทั่งพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมลงไปในไฟล์ PDF ได้อย่างไร?
              การศึกษาหาความรู้โดยละเอียดได้กระทำดังนี้
             1.จากอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์
             2.จากเว็บไซด์ www.q-softthai.com
             ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้คือ
             สามารถนำไปใช้ในการสร้างไฟล์ PDF จิงอย่างที่ได้ตั้งประเด็นศึกษาไว้

                                                                                               ด.ช.บัญญวัต ยอแสง
                                                                                        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/10

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น