วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555

บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

จากเว็บไซต์    http://www.downloaddd.com/business-software/1859-pdf-xchange-viewer-2.5.html         PDF-XChange Viewer    เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมทางเลือกสำหรับคนที่เบื่อ Adobe Reader ซึ่งมีขนาดใหญ่มากและหนักเครื่อง โปรแกรมนี้ถึงแม้จะมีชื่อว่า Viewer แต่จริงๆ แล้วโปรแกรมนี้สามารถทำงานได้มากกว่านั้นเยอะครับ โปรแกรมนอกจากจะสามารถอ่านไฟล์ PDF ได้แล้ว โปรแกรมยังมีฟังก์ชั่นในการคอมเม้นต์ไฟล์ PDF ทำให้เรสามารถใส่สัญลักษณ์ ระบายสี หรือแม้กระทั่งพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมลงไปในไฟล์ PDF ได้ทันที โปรแกรมนี้จึงเป็นโปรแกรมที่สามารถแก้ไขไฟล์ PDF ได้ในระดับหนึ่งทีเดียว แถมโปรแกรมนี้ยังมีขนาดเล็กกว่า ทำงานได้รวดเร็ว        แถมมีฟังก์ชั่นการทำงานที่เยอะกว่า Adobe Reader อีกด้วย นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ต้องการโปรแกรมแก้ไขไฟล์ แบบฟรีๆ ไปใช้งานครับ

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บทที่ 1

ข้าพเจ้าชื่อ ด.ช. บัญญวัต ยอแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เลขที่7 โรงเรียนถาวรานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสุมทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต10   กำลังศึกษาทฤษฎีความรู้(Theory of knowlage :TOK)มีประเด็นความรู้ที่สนใจ คือโปรแกรม PDF-XChange Viewer 2.5  มีความ สามารถอ่านไฟล์ PDF ได้แล้ว โปรแกรมยังมีฟังก์ชั่นในการคอมเม้นต์ไฟล์ PDF หรือแม้กระทั่งพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมลงไปในไฟล์ PDF ได้อย่างไร?
              การศึกษาหาความรู้โดยละเอียดได้กระทำดังนี้
             1.จากอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์
             2.จากเว็บไซด์ www.q-softthai.com
             ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้คือ
             สามารถนำไปใช้ในการสร้างไฟล์ PDF จิงอย่างที่ได้ตั้งประเด็นศึกษาไว้

                                                                                               ด.ช.บัญญวัต ยอแสง
                                                                                        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/10

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปัญหาการใช้ PDF-XChange Viewer 2.5

ข้าพเจ้าจะใช้  PDF-XChange Viewer 2.5 โปรแกรมนอกจากจะสามารถอ่านไฟล์ PDF ได้แล้ว โปรแกรมยังมีฟังก์ชั่นในการคอมเม้นต์ไฟล์ PDF หรือแม้กระทั่งพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมลงไปในไฟล์ PDF ได้อย่างไร?